Latvian Literature Digital Resource

Recently published books

Ligija Purinaša, Raibīs, Ingrida Tārauda

The Last Model

Francis Boutle Publishers

2020

Quote of the day

Rakstnieka tēlošanas spējas nav tikai ārējos aprakstos. Te varbūt ir tas noslēpums, kāpēc dažs dzejnieks, izšķiezdams visspožākās krāsas, nepanāk to, ko cits ar dažiem vienkāršiem vārdiem. Ar cilvēkiem ir tāpat: dažs sacīs simtiem skaļu vārdu, kas aizies mums garām; cits uzmetīs tikai skatu un liks sirdij nodrebēt. Rakstnieka tēlošanas spējas slēpjas viņa suģestīvā spēkā.

Kārlis Skalbe

Contact information

Partners